تهران-ایرنا- رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک ایران و مدیر پروژه ایرانوم از شناسایی یک میلیون و 368 هزار تغییرات ژنی در جمعیت ایرانی ها خبرداد و گفت: 30 درصد از این تغییرات ژنی تا به حال در هیچ پایگاه بین المللی ثبت نشده است.

منبع