تهران- ایرنا- جمعیت بیش از 7 میلیارد نفری جهان، امروز با چالش های بزرگی از قبیل تغذیه، کار، سلامت، توسعه پایدار، پیشرفت و رفاه عدم تعادل و توازن روبه رو است به همین دلیل در دهه های اخیر، جامعه جهانی و دولت ها برای حل مشکلات ناشی از این روند تخریبی و کاستن از عوارض دخالت های خواسته و ناخواسته بشر در چرخه حیات، به دنبال راهکار هستند.

منبع