تهران- ایرنا- پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی موفق به ساخت گذرگاه های تردد (گیت ها) شدند که نمونه های 'رابو و رابین' امروز -دوشنبه- در مراسمی رونمایی شد.