اهواز – ایرنا – بیشترین میزان گرد و غبار در خوزستان در ساعت 14 روز دوشنبه مربوط به شهرستان آبادان با میزان غلظت یک هزار و 50 میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که هفت برابر حد مجاز است.