اهواز – ایرنا – افزایش غلظت گرد و خاک در ساعت 14 روز جمعه در شهر اهواز به بیش از 53 برابر حد مجاز زندگی مردم را مختل کرده است.