تهران-ایرنا- کیفیت هوای امروز- دوشنبه- تهران با افزایش هشت واحدی آلاینده ذرات معلق کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 82 در وضعیت سالم قرارد دارد.