اهواز – ایرنا – عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با دستور رییس جمهوری برای پیگیری فوری طرح های اخیر و کوتاه مدت دولت در زمینه مبارزه با گردو غبار عازم خوزستان می شوند.