تهران – ایرنا – محققان چینی مدعی شدند که می‌توانند زباله های فضایی را با استفاده از لیزر نابود کنند.