شهرری – ایرنا -رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از ورود یکهزار قطعه از پرندگان مهاجر از نوع آبزی و کنار آبزی به تالاب های این شهرستان خبر داد.