دهلی نو-ایرنا- هند و ژاپن برای معرفی هوش مصنوعی و رباتیک در بخش دفاعی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.