تبریز- ایرنا – فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: نیرو و اعتبار یگان حفاظت برای کنترل 135 میلیون هکتار عرصه های طبیعی کشور همخوانی ندارد.