همدان- ایرنا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهاوند گفت: طرح رایگان معاینه خودرو به مناسبت هفته پاک به مدت سه روز در این شهرستان انجام می شود.