تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا با جدیت عمل نمی‌شود، گفت: در مصوبه سال 95برای کنترل آلودگی منابع متحرک و ثابت پیش ‌بینی‌هایی صورت گرفت اما تعداد محدودی از این مصوبات اجرا شده است.

منبع