اهواز – ایرنا – مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: با توجه به کاهش نسبی گرد و غبار فعالیت مدارس، دانشگاه ها و ادارات روز دوشنبه به حالت عادی باز می گردد و تعطیلی نداریم.