تهران- ایرنا- رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: برای موفقیت در صنعت داروسازی کشور باید به رقابت های دارویی، استانداردسازی و عرضه محصول در سطح بین الملل توجه شود.