همدان- ایرنا- فرماندار رزن گفت: 15 میلیون متر مکعب آب با انسداد 83 حلقه چاه مسدود شده در سالجاری صرفه جویی شد.