این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۲۳ دی‌ماه تا ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۶) است.