تهران – ایرنا -تولید کنندگان شیشه و آینه های نانویی ایران موفق شده اند محصولات خود را به 35 کشور از چهار قاره جهان صادر کنند.