تهران– ایرنا- محققان با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی توانستند دو نوع شناخته شده رمزنگاری را موسوم به سزار Caesar cipher و ویژنر Vigenère cipher، رمزگشایی کنند، دستاوردی که می‌تواند عملکرد نرم‌افزارهای ترجمه را بهبود بخشد.