رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل از ایجاد دانشکده گردشگری در سرعین خبر داد.