رئیس مرکز لرزه‌نگاری کشور با بیان اینکه امسال یکی از سال‌های لرزه‌خیز کشور بوده است گفت: در لرزه‌خیزی ایران شکی وجود ندارد و تلاش ما این است که به هر طریقی و با صرف هزینه‌های بسیار با تمام ایستگاه‌های لرزه‌نگاری مستقر در سراسر کشور، همواره مرتبط باشیم و تحت هیچ شرایطی ارتباط ما با ایستگاه‌ها قطع نشود.