تهران-ایرنا- محققان براساس نتایج یک مطالعه جدید می گویند که افزایش تعداد درختان در کلانشهرها می تواند علاوه بر فواید سلامتی، منافع مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد.