رئیس جمهور با تأکید بر اینکه گسترش فضای دانشگاه بدون کیفیت، مطلوب ما نیست، گفت: دانشگاه‌های ما باید به دانشگاه «مهارت محور» تبدیل شوند.
حجت‌الاسلام روحانی گفت: مجموعه دانشگاه و حوزه اداره آینده جامعه را بر عهده دارند. بی‌تردید دانشگاه‌های ما مسئولیت بسیار سنگینی را امروز بر دوش دارند و متقابلاً دولت و جامعه هم در برابر دانشگاه مسئول است. اعتراف می‌کنم که نقایص زیادی در این بخش وجود دارد. در دولت تلاش می‌کنیم که این مسائل را رفع کنیم. ایشان هم‌چنین افزودند: گسترش فضای دانشگاه بدون کیفیت، مطلوب ما نیست. فضای کمی و کیفی باید در کنار هم قرار بگیرد. دانشگاه در رشته‌های مختلف به وظایف و رسالت خودش به خوبی عمل کرده است. نسبت به دنیا خیلی عقب نیستیم و حرکت‌های خوبی داشتیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دانشگاه‌های ما باید به دانشگاه «مهارت‌محور» تبدیل شوند، گفت: علم، پایه مهارت و پیشرفت است در تمام امور، اما علم باید در کنار مهارت و نیازمندی‌های جامعه برای به دوش گرفتن بار مسئولیت و اشتغال باشد. او افزود: شما ممکن است بگویید شغل کافی برای فرد تحصیل کرده نیست، در جای خود درست است؛ اما یک فارغ‌التحصیلی که مهارت دارد زودتر به شغل می‌رسد تا عالمی که علم را خوب می‌داند و در مغزش مطالب علمی انباشته شده است