سمینار بزرگ امید با بیش از “۱۸۰۰ ” شرکت کننده از سراسر ایران در ٢۶ اردیبهشت ماه ٩٨ توسط تیم قدرتمند هولدینگ پارس به ریاست دکتر میثم شکری ساز موفقیت برگزار شد.