تهران– ایرنا- مشاور اجرایی و سیاستگذاری سازمان غذا و دارو با بیان این که بازار تولیدات دارویی در کشور 16 هزار میلیاردتومان است، تصریح کرد: حدود 70 درصد از این ارزش دارویی کشور را صنایع داخلی تولید می کنند و 30 درصد مابقی نیز از طریق واردات تامین می شود.