تهران – ایرنا – همزمان با هفته هوای پاک، کارشناسان و متخصصان در نشست آلودگی کلانشهر تهران و راهکارهای اجرایی مقابله با آن، یک بار دیگر عوامل و راهکارهای آلودگی هوا را بررسی کردند.