گزارش سفر کارگروه ملی همکاری‌های علمی بین‌المللی ایران به اتریش ارائه شد که بر اساس آن انجام ۱۷ طرح پژوهشی با مشارکت محققان دو کشور به تصویب رسیده است.