برگزاری دومین جلسه کمیته ارزیابی دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی کشور با رویکرد جهادی در سال ۱۳۹۷ با حضور اعضای اصلی کمیته ارزیابی در تاریخ 97/11/28 در سالن کنفرانس هولدینگ پارس پندار نهاد

در این جلسه اعضا کلیه کاندیدای چهره های ماندگار و شایسته تقدیر را در مرحله ارزیابی از دو هزار امتیاز مدل و شاخص های انتخاب چهره‌های ماندگار مدیریت و کارآفرینی مشخص کردند افراد از طریق بازخورد ۳۶۰ درجه (خود ارزیابی توسط همکار ، ارائه اسناد و مدارک ، بررسی و استعلام ) انتخاب شدند.  اعضای کمیته ارزیابی عبارتند از دکتر محمدرضا  دلوی ، دکتر مهدی نفر،  دکتر رضا کرمی و جمعی از کارشناسان مهندسان و متخصصین ارشد هولدینگ پارس پندار نهاد