تهران – ایرنا – محققان دانشگاه ابرهارد کارلس آلمان یک رابط مغز و رایانه ساختند که قادر است تحریک‌های مغزی را به یک دستگاه رباتیک کنترل کننده حرکات دست منتقل کند و ارتباط بین مغز و نخاع را بهبود دهد.

منبع