در حاشیه همایش بین المللی مدیران گروههای عربی جهان با هدف بهینه سازی روش های آموزشی و آسیب شناسی زبان و ادبیات عرب که با حضور 100 نفر از اساتید داخلی و 100 مهمان خارجی از کشورهای عراق، فرانسه، سوئد، اسپانیا، مصر، ترکیه، الجزایر، نیجریه، چین، عمان و قطربرگزار شد،نمایندگان کشورهای عراق، چین، مصر، ترکیه، الجزایر، نیجریه، عمان و قطر از مجموعه هولدینگ پارس بازدید کردند.طی این نشست هولدینگ پارس پندارنهاد آمادگی خود را برای همکاری دو جانبه با این کشور ها اعلام نمود.