بازدید دکتر ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از هولدینگ پارس پندار نهاد
به گزارش روابط عمومی هولدینگ پارس دکتر تاج الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی  از هولدینگ پارس پندار نهاد بازدید نمودند .
در ابتدای این بازدیددکتر تاج الدین و هیات همراه ضمن حضور در قسمت های مختلف مجموعه با جناب آقای دکتر شکری ساز مدیر عامل هولدینگ از قسمتهای این هولدینگ بازدید کردند .
در ادامه این بازدید دکتر تاج الدین در بین پرسنل پارس سخنرانی نموده و محوریت سخنان وی حضور فعال و پیروز مندانه  زنان در بخش ها و ارگان های مختلف کشور و توانایی ایشان در انجام امور محوله بود.
تاج الدین ضمن ابراز خرسندی از وجود هولدینگ پارس و پرورش نیروی توانمد بازار کار افزودند فعالیت هولدینگ ستودنی است.