دکتر قبادیان معاون آموزشی پژوهشی وزارت صنعت و معدن و تجارت به همراه دکتر اسماعیل زاده مدیرکل IT وزارت صنعت و معدن و دکتر سلطان محمدی مشاور عالی وزارت صنعت و معدن و تجارت از هلدینگ پارس بازدید نمودند.

به گزارش  روابط عمومی هلدینگ در حاشیه بازدید، دکتر شکری ساز مدیرعامل هلدینگ  پارس ضمن خوش آمد گویی، به معرفی بخش های مختلف هلدینگ پرداخت و گزارشی از مراحل اجرایی دومین اجلاس ملی مدیریت و کارآفرینی ارائه نمود.

دکتر قبادیان معاونت آموزشی پژوهشی وزارت صنعت و معدن و تجارت با اشاره به اتفاقات آینده تکنولوژی و کارآفرینی در سال ۲۰۵۰ گفت بخش های خصوصی با برنامه ریزی دقیق می‌توانند در جهت رشد کشور موثر باشند وی به یکی از اشکالات دولت در اوایل انقلاب اشاره کرد و ادامه داد : از اشتباهات دولت در اوایل انقلاب اقتصاد دولتی بود که اکنون با رعایت اصل ۴۴ به تدریج به بخش خصوصی واگذاری گردد که این امر باعث رقابت و زنده ماندن صنعت و کارآفرینی است.

وی ضمن بازدید از مجموعه هلدینگ گفت: خوشی دم که جوانان متعهد و متخصص در جهت رشد و بالندگی کشور در حال تلاش می باشند.