نتایج مطالعات و تحقیقات پزوهش نیوز نشان می دهد که مدیرعامل شرکت پارس پندارنهاد جناب آقای میثم شکری ساز از آغاز سال 1397 تاکنون  اقدام به انتشار 13عنوان مقاله  فارسی و انگلیسی در زمینه های کارآفرینی، بازاریابی ، کسب وکار، فناوری اطلاعات و بسیاری موضوعات دیگر نموده اند که این مقالات در بسیاری از  کنفرانس های داخلی و بین المللی ارائه شده  و از مقالات ایشان تجلیل و تشکر شده و بسیاری از آنها در پایگاه های داده نمایه شده اند. عنوان مقالا ت نگارش شده به شرح زیر می باشد:

1-ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط بین صنعت و دانشگاه  و  ارائه راهکارهایی جهت رفع این موانع

2-بررسی تاثیر دانش کسب شده از شبکه های اجتماعی و جهت گیری بازار بر استراتژی نوآوری نام تجاری از طریق نقش میانجیگرانه  قابلیت استراتژیک رسانه­های اجتماعی (مطالعه موردی:  گروه صنعتی انتخاب)

3-بررسی میزان تاثیر محرکهای محیطی بر قصد تجارت اجتماعی با توجه به نقش میانجی تجربیات مشتریان مجازی( مطالعه موردی: کاربران سایت­های مجازی در شهر اصفهان)

4-عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی شرکت­های کارآفرین

5-ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط بین صنعت و دانشگاه  و  ارائه راهکارهائی جهت رفع این موانع

6-بررسی اثرات مثبت و منفی انقلاب اطلاعات و رسانه بر رفتار اجتماعی نوجوانان و جوانان

7-بررسی آسیب­ها و تأثیرات رسانه­های اجتماعی بر امنیت فرهنگی و اجتماعی کشور

8-بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر مزیت رقابتی شرکت  با توجه به نقش آموزش پرسنل و  خلق دانش

9- بررسی تاثیر  استراتژیهای کارافرینی بر  مزیت رقابتی شرکت

10- بررسی نقش سواد رسانه ای  خانواده در کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی  رسانه های اجتماعی 

11. Investigation of entrepreneurial orientation and marketing capabilities on the performance of new international investments considering the moderating role of competition intensity

12.A review of the Effect of Entrepreneurial Process on Firm Performance Based on the Role of Sustainable Entrepreneurship and Its Consequences

13. Investigating the role of media advertising in brand development considering the role of mediating factors affecting mother brand from customer perspective