محمدرضا پورمحمدی همراه با معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از روند اجرای آزادراه تبریز – سهند گفت: این طرح به طول 20 کیلومتر، هم اکنون حدود 70 درصد پیشرفت دارد و با وجود سخت بودن اجرای آن، امید است تا پایان شهریور سال آینده تکمیل شده و زیربار ترافیک رود.
به گفته وی، این طرح به صورت مشارکتی توسط دولت و شرکت بتن سازه در حال اجراست و حتی با وجود 8 دهنه پل(هر کدام با 60 درصد پیشرفت) که اجرای طرح را دشوار کرده است، همچنان با قوت و قدرت پیش می رود.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید هم در این بازدید با مطلوب خواندن روند اجرای آزادراه تبریز- سهند گفت: طرح نسبت به 2 ماه پیش که از آن بازدید داشتم، روند چشمگیری داشته است. حبیب الله طاهر خانی افزود: با توجه به شرایط جوی موجود و سرمای حاکم بر منطقه، انتظار نداشتم، طرح، هم در بخش ابنیه و هم در حوزه خاکبرداری و دیگر امور جانبی، تا این حد پیشرفت داشته باشد.
به گفته وی، چنانچه روند کار به همین منوال باشد، به یقین طرح در زمان تعیین شده تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.
آزاد راه تبریز – سهند، یکی از طرح های ملی آذربایجان شرقی است و بیش از یک دهه از زمان آغاز عملیات اجرایی آن سپری شده و هنوز به بهره برداری نرسیده است.
هر چند با توجه به جمعیت 135 هزار نفری شهر جدید سهند، این طرح در زمره اولویت های طرح های توسعه استان قرار گرفته است، اما به علت تاخیر طولانی در بهره برداری از آن، به مطالبه دست نیافتنی و دور و درازِ مردم منطقه تبدیل شده است.