رم – ایرنا – کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 2030 میلادی تنها از پلاستیک های بازیابی شده استفاده خواهند کرد.